Algemene

Voorskoolse onderwysprogram

Voorskoolse onderwysprogram

In die vorige weke het ons gepraat oor vyf verskillende voorskoolse benaderings wat in verskillende lande ontwikkel is en nou in alle wêrelddele geïmplementeer word. Hierdie week sluit ons die voorskoolse onderwysprogram in wat in ons land geïmplementeer is en deur die Ministerie van Nasionale Onderwys ontwikkel / geïmplementeer word. Hier is die besonderhede van hierdie program wat in ons land geïmplementeer word ...

Historiese ontwikkeling:

In 1915 word die eerste kleuterskool met die 'Verordening op Hoofskole' tot stand gebring. Dit het in 1960 begin toeneem met die opening van meisies tegniese hoërskole vir onderwysers. Die verordening oor kleuterskole is egter in 1962 aangeneem en na 1973 begin die voorskoolse onderwys by die formele onderwys opgeneem te word. In 1992 word die direktoraat voorskoolse onderwys ingestel.

Kurrikuluminhoud:

• Ontwikkelingsareas:

kognitiewe
taal
Sosiaal-emosionele
psigomotoriese
Selfversorgingsvaardighede

verdeel in 5 groepe.

• Sekere dae en weke wat in skole gevier moet word, word in die program gespesifiseer en die inhoud van die program dienooreenkomstig gevorm.

Sosiale gebied:

As ons kyk na die doelstellings van die huidige MONE-voorskoolse program; In ooreenstemming met die algemene doelstellings van Turkse nasionale onderwys

a) kinders; Atatürk, vaderland, nasie, vlag, familie en mense wat liefde aanneem, nasionale en geestelike waardes gekoppel, selfversekerd, in staat is om met die omgewing te kommunikeer, eerlik, beginselvastig, kontemporêr bedagsaam, ken die regte en verantwoordelikhede, eerbiedig en verdraagsaam binne die kulturele diversiteit van individue. doen moeite om voor te berei,
b) Om te verseker dat kinders liggaam, gees en emosies ontwikkel en goeie gewoontes opdoen,
c) Om te verseker dat kinders korrek en mooi Turks praat,
d) Om kinders gedrag te gee soos liefde, respek, samewerking, verantwoordelikheid, verdraagsaamheid, samewerking, solidariteit en deel,
e) Om kinders verbeelding, kreatiewe en kritiese denkvaardighede te leer, te kommunikeer en hul gevoelens uit te druk,
f) Voorbereiding van kinders op primêre onderwys.

landscaping:

• Die uitleg van die klaskamer is nie nodig nie.
• Die Atatürk-hoek word georganiseer en opgedateer op 'n manier wat 'n betekenisvolle samestelling skep wat Atatürk se rewolusies en beginsels insluit op 'n geskikte plek buite die gebiede waar opvoedkundige aktiwiteite in kleuterskole gehou word.
• Om opvoedkundige aktiwiteite in 'n gesonde en geskikte omgewing in voorskoolse onderwysinstellings uit te voer, is dit noodsaaklik om 'n speelgrond en 'n tuin te hê en dit volgens die doel daarvan te reël. Reëlings word getref indien daar geen opleiding is nie. Terwyl u hierdie reëling tref; verkeersopleidingsbaan, sanddam, tuinspelgereedskap, sowel as kinderwetenskap en natuurstudies om te verseker dat genoeg grondruimte gehou word.

Punte spesifiek op hierdie benadering:

• Daar is 'n eienskap wat te wyte is aan die verskillende fisiese omgewing. Daar is 'n lessenaar se lessenaar en Atatürk's Corner in die klas.
• Openbare skole word eerstens onderrig gegee aan kinders van 5-6 jaar en kinders moet die uniform wat deur die skool aangewys is, dra.

İDİL SEDA AK & EMİNE MALAK

* Hierdie artikel is geneem uit İdil Seda Ak en Emine Malak se artikel getiteld Farklı 6 Different Approaches in Preschool Period ”.

Video: Nuwe Alles-In-Een Voorskoolse Aktiwiteitsboek - Skilpad (Junie 2020).